Psychosomatyka

 

„Człowiek jest zdrowy, gdy znalazł swą prawdziwą jaźń i stał się jednością ze wszystkim co jest. Choroba zmusza człowieka , by nie opuszczał drogi do jedności – dlatego choroba jest drogą do doskonałości ...”    T. Dethlefsen

Czym jest psychosomatyka?

Podstawowym założeniem psychosomatyki jest twierdzenie, że wszelkie nasze dolegliwości cielesne, czyli somatyczne (soma – z gr. ciało) mają przyczynę psychiczną (psyche – z gr. psychika ale również dusza).

Naprawdę choruje psyche a ciało jedynie unaocznia problem. Mówiąc dokładniej – to co manifestuje się w naszym ciele jako ból, uraz, choroba – jest symptomem, który chce nam wskazać jaka część naszego życia wymaga uzdrowienia. Symptom pokazuje z czym lub kim mamy się skonfrontować aby wyzdrowieć. Ponieważ w życiu często unikamy konfrontacji z tym co istotne pragniemy również jak najszybciej zlikwidować symptom (np. ból) nie zastanawiając się co tak naprawdę nas „boli”. Samo sięgnięcie po leki nie uzdrawia lecz tylko usuwa dokuczliwy objaw.

A co z przyczyną choroby?

Ciało spełnia funkcję ekranu, na który rzutowane jest to, co dzieje się w naszym wnętrzu. Ciało to zmaterializowane odbicie świadomości, która „ucieleśnia się” aby to co rozgrywa się w obszarze nieświadomym stało się widoczne. Już sam wygląd naszego ciała może nam wiele powiedzieć o naszym wnętrzu. Natomiast wszelkie choroby pełnią funkcję sygnału ostrzegawczego. Choroba poprzez swoją sygnalną funkcję pragnie zwrócić naszą uwagę na coś, czego nie chcemy widzieć, zmienić, skorygować. Choroba to prośba naszej wyższej części o głębokie zajrzenie w siebie i dokonanie zmian w swoim życiu.

AKADEMIA PSYCHOSOMATYKI

 • Pojęcie zdrowia i choroby w ujęciu różnych kultur
 • Źródło chorób – poszukiwanie przyczyn
 • Odkrywanie wewnętrznych zakłóceń i dysharmonii:
  1. sfera fizyczna – toksyczne odżywianie, zastój w ciele fizycznym
  2. sfera mentalna – świadome i nieświadome wzorce, programy i przekonania; toksyczne myśli i destrukcyjna siła podświadomych kodów
  3. niewłaściwa komunikacja werbalna – raniące i destrukcyjne słowa
  4. sfera emocjonalna – tłumione i wyparte emocje, stresy i napięcia, zakłócenia w relacjach rodzinnych i partnerskich, dysharmonia w kontaktach międzyludzkich
  5. sfera seksualna – zaburzenia i blokady energii seksualnej
 • Anatomia energetyczna
 • Symbolika ciała i symptomów chorobowych
 • Metody pracy z podświadomością pomagające odkryć przyczyny choroby:
  • testy projekcyjne
  • rysunek terapeutyczny
  • mowa ciała, mowa ubioru
  • głęboki relaks
 • Psychologia somatyczna

 https://www.youtube.com/watch?v=AkI8c3tYHL4