Wyświetl

Wszystko Nowości Najczęściej kupowane Wykłady i medytacje online Audiobooki Webinary z Markiem Webinary z Anną

Webinary z Markie Taranem

11 [@title]

Energia Żeńska a Odrodzenie i Zmartwychwstanie

Długość: 6 h 8 min 4s
Format: video mp4 lub audio mp3
Cena: od 184.5 zł
Autor: Marek Taran
12 [@title]

Czerwony Kwiat i Czarny Diament

Menstruacja i menopauza- stany te są ogromną siłą kobiety. Webinar jest przywracaniem starożytnej mądrości kobiet, można wzmocnić i wykorzystać swoją sile w trakcie tak zwanej miesiączki, a także w momencie kiedy kobieta staje się prawdziwą wiedźmą...

Długość: 6h 20min 37s
Format: video mp4 lub audio mp3
Cena: od 184.5 zł
Autor: Marek Taran
13 [@title]

Pra-Matka, Pra-Ziemia, Kobieta

Zapraszamy na głębsze spotkanie z Matką Ziemią, Kobiecością i Płodnością.
Warsztat nie tylko dla przyszłych matek, kobiet w ciąży czy młodych matek ale dla wszystkich kobiet, które chcą przypomnieć sobie nie tylko fizyczny ale również energetyczny i duchowy potencjał Wielkiej Matki a tym samym pragną kreować dla siebie i świata miłość, obfitość i zdrowie....

Długość: 4 h 8min 7s
Format: video mp4 lub audio mp3
Cena: od 147.6 zł
Autor: Marek Taran
14 [@title]

Ostateczme odliczanie

Długość: 6h 4min 34s
Format: video mp4 lub audio mp3
Cena: od 184.5 zł
Autor: Marek Taran
15 [@title]

Ziemia Nasza Planeta

Długość: 6h 0min 31s
Format: video mp4 lub audio mp3
Cena: od 184.5 zł
Autor: Marek Taran
16 [@title]

Rycerze Świątyni - Templariusze - Tajemnice Notre Dame

Długość: 6h 7min 24s
Format: video mp4 lub audio mp3
Cena: od 184.5 zł
Autor: Marek Taran
17 [@title]

Langwedocja Katarów - Kraina Miłości

Długość: 6h 2min
Format: video mp4 lub audio mp3
Cena: od 184.5 zł
Autor: Marek Taran
19 [@title]

Przesłanie Marii Magdaleny

Czy była nawróconą grzesznicą? Czy partnerką i ukochaną Jezusa? Czy jej postać i to co głosiła było, aż tak niebezpieczne dla oficjalnej, patriarchalnej doktryny, że kościół postanowił zdyskredytować i usunąć w cień jej postać?

Długość: 6h 5min
Format: video mp4 lub audio mp3
Cena: od 184.5 zł
Autor: Marek Taran
21 [@title]

Czarna Madonna

Fenomen Czarnej Madonny fascynował ludzi od wieków. Jej rzeźby i obrazy umieszczano w miejscach, które kiedyś poświęcone były Bogini Matce. Nowe kulty oddające cześć męskiej energii przejęły wiele z tych miejsc próbując zablokować potężną, życiodajną energię. Aby uchronić pierwotne wzorce życia przed manipulacją bogów są one chronione przez Czarne Światło...

Długość: 6h 6min
Format: video mp4 lub audio mp3
Cena: od 184.5 zł
Autor: Marek Taran
22 [@title]

Kobieta – Światło Świata

W wielu tradycjach, w których znano i kultywowano sekret energii żeńskiej, kobiecie nadawano wiele pięknych imion i określeń. Jedno z nich, tak mocno zaakcentowane w tradycji katarskiej, porównuje kobietę do Światła Świata. Tym jest każda kobieta w swojej głębszej,

Długość: 6h 6min
Format: video mp4 lub audio mp3
Cena: od 184.5 zł
Autor: Marek Taran
24 [@title]

Od-Rodzenie Światła – odrodzenie Ziemi

Odczytajmy wspólnie, ukryte znaczenie momentu zaadoptowanego przez chrześciajaństwo jako Boże Narodzenie. Sekret tych świąt wykracza daleko poza to co funduje nam tradycyjna religia i poza wszelkie koncepcje identyfikujące ten moment jedynie z narodzeniem słońca.

Długość: 5h 59m
Format: video mp4 lub audio mp3
Cena: od 184.5 zł
Autor: Marek Taran
25 [@title]

Kłębek Ariadny – Rozwikłana Zagadka Kreacj

Pojęcia losu i przeznaczenia są równie stare jak nasze dzieje. Równie stare są odwieczne pytania ludzkości o to co lub kto kształtuje nasz los, jaki mamy na niego wpływ i co jest nam ostatecznie przeznaczone. W starych przekazach, mitach i baśniach nasz los jest często powiązany z nićmi, kłębkiem nici, kądzielą, krosnem a przede wszystkim z tkaczkami losu, prządkami nici i przeznaczenia...

Długość: 6h 3m
Format: video mp4 lub audio mp3
Cena: od 184.5 zł
Autor: Marek Taran
26 [@title]

Święte Partnerstwo – Eros, Filia i Agape

Nasza cywilizacja zagubiła wiele pięknych i cennych ludzkich wartości. Od czasów dominacji patriarchatu systematycznie tracimy mądrość o nas samych co skutkuje tym, że naszą moc zamieniamy w niemoc. Wypaczeniu uległo m.in. piękno i wzniosłość związków partnerskich. Związek ten powinien nas uszlachetniać, wznosić i przywracać połączenie z samym sobą i całym Jestestwem...

Długość: 3h 20m
Format: video mp4 lub audio mp3
Cena: od 98.4 zł
Autor: Marek Taran
27 [@title]

Powrót Szkarłatnych Kapłanek

Każda wiosna przynosi wraz z sobą cud odradzającej się natury. Nadchodząca niesie jeszcze jedno przesłanie – Matka Ziemia prosi nas abyśmy przypomnieli sobie prastare postanowienie dotyczące naszego planu odnośnie Planetarnego Odrodzenia...

Długość: 3h 04m
Format: video mp4 lub audio mp3
Cena: od 98.4 zł
Autor: Marek Taran
28 [@title]

Sekret Odrodzenia i Zmartwychwstania – Jajo Życia

Ze wszystkich obrazów jakie bezustannie maluje Matka Natura jednym z najpiękniejszych jest wiosna. Świeża zieleń, pierwsze kwiaty, coraz mocniej świecące słońce i radosny śpiew ptaków – czas odrodzenia. Przyroda przerywa zimowy sen i obdarzając nas esencją życia zachęca do radosnego Tańca Kreacji...

Długość: 3h 00m
Format: video mp4 lub audio mp3
Cena: od 98.4 zł
Autor: Marek Taran
29 [@title]

Macierz a matrix - Powrót Królestwa Matki

Modne ostatnio słowo matrix posiada pewne ważne, ukryte znaczenie i odnosi się do dwóch diametralnie różnych sposobów naszego Istnienia. Łacińskie słowo matrix oznacza macierz a w linii żeńskiej Macierz to słowo kluczowe, to naturalna, żeńska, pełna ciepła i czułości matczyna Kreacja, nieustannie tworząca Królestwo Miłości i Pokoju...

Długość: 3h 07m
Format: video mp4 lub audio mp3
Cena: od 98.4 zł
Autor: Marek Taran
30 [@title]

Komunia Graala - w stronę ludzkiej Wolności, Godności i Mocy

Ludzkość została ograbiona z wielu pięknych sekretów, których pielęgnowanie było podstawą naszej mocy. Jednym z nich jest Komunia Graala – kiedyś piękne misterium zapewniające nam zjednoczenie z wielowymiarowością istnienia i połączenie z własną Duchową Esencją....

Długość: 3h 5m
Format: video mp4 lub audio mp3
Cena: od 98.4 zł
Autor: Marek Taran
32 [@title]

Seksualność - Misterium Życia czy kult śmierci?

Pradawne sekrety alchemii ujętej jako proces przemiany wewnętrznej mówią o niezwykłej doniosłości energii seksualnej: uświęcona jest źródłem naszej mocy i tworzy Misterium Życia, wypaczona prowadzi do ludzkiej niemocy i energetycznej śmierci...

Długość: 3h 25m
Format: video mp4 lub audio mp3
Cena: od 98.4 zł
Autor: Marek Taran
33 [@title]

Sekret 5 żywiołów – Kobieta kwintesencją Życia

Wieje wiatr historii. Na naszych oczach dokonują się potężne procesy o zasięgu globalnym. Nasze zmysły zewnętrzne sterowane umysłem mogą postrzegać przede wszystkim wojny, konflikty, cierpienie, pandemię – i właśnie na tym zależy władcom „matrixa”. Uderzając w Życie i generując destrukcję chcą abyśmy zasilali ich plan poprzez myśli, słowa, emocje i działania nacechowane negatywizmem. Ale za zasłonami iluzji dokonują się piękne procesy scalania, jednoczenia i Odradzania...

Długość: 3h 36m
Format: video mp4 lub audio mp3
Cena: od 98 zł
Autor: Marek Taran
34 [@title]

Światło Czarnej Madonny – ostateczne obudzenie kobiecej mocy

Na setkach obrazów, ikon i rzeźb, Matka Boska ma czarną twarz. Był to od wieków dylemat kościoła katolickiego, który często czyścił, mył i przemalowywał wizerunki Czarnej Madonny (np. ostatnio w katedrze w Chartres). Mimo, że przez wieki kościół starał się manipulować prawdą o prawdziwej twarzy Czarnej Bogini fałszując jej wizerunki, nie udało się zniszczyć prawdy o niezwykłym aspekcie kobiety i jej energii...

Długość: 3h 28m
Format: video mp4 lub audio mp3
Cena: od 98 zł
Autor: Marek Taran
35 [@title]

Podziemne Królestwo Matki – Światło ukryte w Czerni

Kontynuujemy naszą Podróż związaną z tajemnicami czerni. Czarne Boginie zawsze przypominały nam, że czerń symbolizuje nie tylko łono Pramatki ale jest jednocześnie niezwykłą mocą i potężną energią ukrytą w każdej kobiecie. Energia ta ma m.in. zdolność implozji tzn. scalania tego co zostało rozdzielone i łączenia tego co zostało rozproszone....

Długość: 3h 11m
Format: video mp4 lub audio mp3
Cena: od 98 zł
Autor: Marek Taran
36 [@title]

Kądziel i Nici Losu – Ukryte Dziedzictwo Matki

Czasy, w których żyjemy przy całej swojej złożoności i niezwykłej dynamice otwierają przed nami niezwykłe możliwości. Jedną z nich jest odzyskanie przez ludzkość mocy kreacji. Oddaliśmy ją innym, przede wszystkim bogu a właściwie bogom, którzy zarządzając zza kulis naszą energią realizują od wieków swój psychopatyczny projekt Nowego Porządku i Nowej Ziemi. W projekcie tym pokój zastąpiono wojną, współpracę i równość bezwzględną rywalizacją i hierarchią a miłość nienawiścią. ...

Długość: 3h 20m
Format: video mp4 lub audio mp3
Cena: od 98 zł
Autor: Marek Taran
37 [@title]

Święta Żeńskość, Święta Męskość – Odrodzenie ludzkiej mocy

Wszelkie znaki na niebie i na ziemi wskazują na to, że przed ludzkością otwiera się wielka szansa na obudzenie i odrodzenie planetarne. Jednak nie może się to odbyć bez świadomego udziału Nas Ludzi. Świadomość siebie to m.in. przywrócenie prawdy o Świętej Żeńskości i Świętej Męskości. ...

Długość: 3h 30m
Format: video mp4 lub audio mp3
Cena: od 98 zł
Autor: Marek Taran
38 [@title]

Zmierzch bogów, narodziny Ludzkości

Mimo tego co obserwują zewnętrzne zmysły, mimo tego czym karmią nas media i nasz własny umysł, poczujmy, że nadchodzi dla nas niezwykły czas Odrodzenia. Sekret narodzin związany jest m.in. z przesileniem zimowym. Jednak daleki jest on od tego wszystkiego czym karmią nas religie i pseudoduchowe ścieżki. ...

Długość: 2h 52m
Format: video mp4 lub audio mp3
Cena: od 98 zł
Autor: Marek Taran
39 [@title]

Zmierzch bogów, narodziny Ludzkości. Dzień drugi

Mimo tego co obserwują zewnętrzne zmysły, mimo tego czym karmią nas media i nasz własny umysł, poczujmy, że nadchodzi dla nas niezwykły czas Odrodzenia. Sekret narodzin związany jest m.in. z przesileniem zimowym. Jednak daleki jest on od tego wszystkiego czym karmią nas religie i pseudoduchowe ścieżki. ...

Długość: 2h 21m
Format: video mp4 lub audio mp3
Cena: od 98 zł
Autor: Marek Taran
40 [@title]

Odrodzenie Drzewa Życia

Mimo tego co obserwują zewnętrzne zmysły, mimo tego czym karmią nas media i nasz własny umysł, poczujmy, że nadchodzi dla nas niezwykły czas Odrodzenia. Sekret narodzin związany jest m.in. z przesileniem zimowym. Jednak daleki jest on od tego wszystkiego czym karmią nas religie i pseudoduchowe ścieżki. ...

Długość: 3h 12m
Format: video mp4 lub audio mp3
Cena: od 98 zł
Autor: Marek Taran
41 [@title]

W stronę ludzkiego przeznaczenia: Wolność i Miłość

Piękne marzenia, szlachetne idee i głęboko ludzkie, humanistyczne wartości nadal zbyt rzadko znajdują swe piękne odbicie w codziennym życiu. Nasza indywidualna egzystencja, a szczególnie globalna egzystencja ludzkości daleka jest od raju na ziemi. Doświadczamy jako ludzie raczej piekła. Paradoksem jest to, że przecież nikt tego nie pragnie. ...

Długość: 3h 12m
Format: video mp4 lub audio mp3
Cena: od 98 zł
Autor: Marek Taran
42 [@title]

Rok 2022 – żniwa bogów czy matczyny plon?

U progu Wiosny – szczególnie tej energetycznej (prastare święto przypadające na pierwsze trzy dni lutego) przypomnijmy sobie prawdziwy sekret odrodzenia i zmartwychwstania i przyjmijmy odwieczny dar Matki. Etymologia celtyckiego Imbolc (1-3 luty) mówi wszystko – słowo to oznacza „w brzuchu matki”, a w innych tradycjach w „łonie matki”. Czy ta wiosna i ten rok jest szczególny? ...

Długość: 3h 10m
Format: video mp4 lub audio mp3
Cena: od 98 zł
Autor: Marek Taran
43 [@title]

Rose czy Eros? Misterium Życia czy kult śmierci?

Życie rodzi się z kobiety. Niezwykły dar płodności jakim obdarzona jest każda kobieta to jeden z największych cudów istnienia. To wystarczający powód, aby nie tylko szanować, ale czcić i adorować każdą kobietę i jej świętą przestrzeń. O tym wiedziały wszystkie mądre kultury i dzięki temu kwitły. Ale kreacja nie ogranicza się jedynie do prokreacji a płodność do rodzenia dzieci. ...

Długość: 3h 19m
Format: video mp4 lub audio mp3
Cena: od 98 zł
Autor: Marek Taran
45 [@title]

Kwiat Życia – duchowa anatomia kobiety

W czasie, w którym zło pokazuje swoje najgorsze oblicze jak nigdy dotąd powinniśmy skupić się na dobru i ludzkiej mocy. Jak często wspominałem ta wiosna ma szczególne znaczenie – daje nam możliwość potężnego odrodzenia, a odrodzenie i życie zawsze powiązane było z sekretem linii żeńskiej. ...

Długość: 3h
Format: video mp4 lub audio mp3
Cena: od 98 zł
Autor: Marek Taran
46 [@title]

Sekret Wielkanocy – droga krzyżowa czy Taniec Życia?

Niezależnie od tego jak wiele wysiłku wkłada system patriarchalny w ukrywanie prawdy, jak wiele wypowiada kłamstw i jak wiele popełnia nadużyć wobec Życia, Dobro obroni się i zwycięży. Jednym z oszustw patriarchatu jest przykrywanie chrześcijańskimi świętami i towarzyszącym im rytuałom prawdy o pierwotnej wymowie i mocy „świętych momentów” przypadających w określonych dniach roku. ...

Długość: 3h 10min
Format: video mp4 lub audio mp3
Cena: od 98 zł
Autor: Marek Taran
47 [@title]

Święta Ladacznica – moc uświęconej energii seksualnej

Jednym ze sposobów ukrycia przed nami naszej mocy i ludzkiej potęgi jest dyskredytowanie i oczernianie tego, co święte przy jednoczesnym nadawaniu znamion świętości temu, co antyludzkie. Słowo ladacznica zdaje się mieć wydźwięk zdecydowanie negatywny czy wręcz obraźliwy. Tymczasem jest to określenie wzniosłe, piękne i pełne mocy. Oznacza ono wyznawczynię Lady – Łady lub dokładniej tą, która czyni siebie Ładą czyli Pramatką Narodzin, Życia, Odrodzenia i Nieśmiertelności. Łada to święta kapłanka Ziemi, Kobieta Mocy. ...

Długość: 3h
Format: video mp4 lub audio mp3
Cena: od 98 zł
Autor: Marek Taran
48 [@title]

Pierwotne Znaczenie Komunii

Kiedy Bogini Miłości i Piękna - Wenus maluje na niebie pięciopłatkową Różę, Westa - Kapłanka Płomienia Życia każdej nocy jaśnieje coraz intensywniej, Akwarydy przypominają sekret Wody Życia, a Plejady - Matki, łączą się z Mamą - Słońce oznacza to, że nadszedł maj. Ziemia odpowie Kwintesencją Życia widoczną w porannej i wieczornej zorzy, emanującą ze świeżej trawy i zielonych liści, z kwitnących drzew i krzewów, ze śpiewu ptaków. ...

Długość: 3h 12 min
Format: video mp4 lub audio mp3
Cena: od 98 zł
Autor: Marek Taran
49 [@title]

Spirala Życia – sekret kobiecej mocy

Spirala jest jednym z najstarszych symboli ludzkości i oznacza m.in.: wir, samoskrętność, ciągłą regenerację, zmartwychwstanie, nieśmiertelność, płodność, kreację, podróż do centrum.
Czy dawna mądrość linii żeńskiej chce przekazać nam jakąś niezwykłą tajemnicę o drzemiącej w nas niezwykłej mocy? ...

Długość: 3h 17 min
Format: video mp4 lub audio mp3
Cena: od 98 zł
Autor: Marek Taran
50 [@title]

Zmierzch kontroli, świt wolności

Modne ostatnio słowo matrix posiada pewne ważne, ukryte znaczenie i odnosi się do dwóch diametralnie różnych sposobów naszego Istnienia. Łacińskie słowo matrix oznacza macierz a w linii żeńskiej Macierz to słowo kluczowe, to naturalna, żeńska, pełna ciepła i czułości matczyna Kreacja, nieustannie tworząca Królestwo Miłości i Pokoju.

Długość: 3h 38 min
Format: video mp4 lub audio mp3
Cena: od 110 zł
Autor: Marek Taran
51 [@title]

Iluzja śmierci i Bramy Życia

Jedną z największych tajemnic, którą od prawieków próbujemy odkryć, jest śmierć. Już samo to słowo budzi przerażenie i lęk. I pewnie rację mieli starożytni, którzy twierdzili, że jednym z największych dramatów nie jest stanięcie twarzą w twarz przed nieznanym u kresu życia lecz dramatem tym jest śmierć kogoś bliskiego. Przez wieki religie obiecujące raj i zbawienie po śmierci okazywały się marnym pocieszeniem dla tych, którzy zostają i skrytym oszustwem dla tych którzy odchodzą. ...

Długość: 3h 10 min
Format: video mp4 lub audio mp3
Cena: od 110 zł
Autor: Marek Taran
52 [@title]

Partnerstwo - patriarchalny wzorzec czy święty związek?

Partnerstwo może być pułapką, w której zatracasz siebie, swoją moc i swoją tożsamość, ale może być relacją, w której budując siebie nawzajem budujesz swoją moc, zachowujesz swoją niepowtarzalność. Zanim wybierzesz partnera wybierz siebie. ...

Długość: 3h 13 min
Format: video mp4 lub audio mp3
Cena: od 110 zł
Autor: Marek Taran
53 [@title]

Ludzkie Narodzenie – odkłamany sekret przesilenia zimowego

Kiedy w kalendarzu chrześcijańskim zbliżają się jakiekolwiek święta możemy być pewni, że znów próbuje się oszukać nas co do istoty wydarzenia, które ma nastąpić. ... Cały świąteczny rytuał, obyczaje i zwyczaje odwracają naszą uwagę i manipulują naszą energią. Moment przesilenia zimowego niezwykle dogodny dla budzenia naszej mocy jest wykorzystywany do tego aby po raz kolejny zabrać nam ową moc...

Długość: 3h 10 min
Format: video mp4 lub audio mp3
Cena: od 110 zł
Autor: Marek Taran
55 [@title]

Kobieta i Sekret Siedmiu Rajskich Bram

Bajki zaczynają się często od słynnego zdania „Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami , za siedmioma lasami”.
Podróżnik odbywa długą drogę, aby odnaleźć upragniony skarb, a jego poszukiwania często związane są z liczbą siedem. Liczba ta towarzyszy również starożytnym inicjacjom i ezoterycznym wtajemniczeniom, w czasie których pokonuje się siedem bram, lub przechodzi przez siedem poziomów. ...

Długość: 3h 48 min
Format: video mp4 lub audio mp3
Cena: od 110 zł
Autor: Marek Taran
56 [@title]

Eros i Psyche - wymiary ludzkiej seksualności

Sfera Seksualna jest nieodłączną i ważną częścią naszej egzystencji. Dla wielu dawnych kultur wszystko, co związane było z ową sferą stanowiło prawdziwe sacrum. Dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że ten ważny aspekt naszego życia w znacznej mierze uległ profanacji, czy wręcz zbrukaniu.

Czy sprowadzając energię seksualną do niskiego poziomu pożądania oddziałujemy na swoje wnętrze i nawzajem na siebie o wiele głębiej niż myślimy? ...

Długość: 3h 25 min
Format: video mp4 lub audio mp3
Cena: od 110 zł
Autor: Marek Taran
57 [@title]

Awaria w systemie! Moc ludzi i słabość „Władców umysłu”

systemy totalitarne zwane są kolosami na glinianych nogach. Jedna drobna awaria powoduje ich upadek. Stańmy się „awarią” dla systemu. Jak to zrobić? o tym będzie nasz webinar. ...

Długość: 3h 2 min
Format: video mp4 lub audio mp3
Cena: od 110 zł
Autor: Marek Taran
58 [@title]

Jajo Życia - Sekret Płodności i Kreacji”

Wielka tajemnica kreacji i płodności, którą próbują skraść kobietom bogowie-uzurpatorzy nigdy nie była związana z głową. Ciągła aktywacja umysłu to labiryntowa pułapka - sieć koncepcji i programów odbierających nam moc ...

Długość: 3h 8 min
Format: video mp4 lub audio mp3
Cena: od 110 zł
Autor: Marek Taran
59 [@title]

Odrodzenie Drzewa Życia”

Drzewo Życia to jeden z najbardziej uniwersalnych i wszechobecnych symboli ludzkości. Pojawia się w mitach, legendach i baśniach wielu kultur. Prawie wszędzie reprezentuje, ze względu na swoją budowę, połączenie Nieba i Ziemi, kosmiczną oś, galaktyczny rdzeń, drabinę do nieba i świata podziemnego. We wszystkich kulturach drzewa były święte i mocno powiązane z obecnością Bogini Matki. ...

Długość: 3h 14 min
Format: video mp4 lub audio mp3
Cena: od 110 zł
Autor: Marek Taran
60 [@title]

Sekret DNA - Kobieta jako prządka Przeznaczenia i Losu

Tajemnica kreacji i nici Losu związana była zawsze z energią żeńską i kobietą jako prządką Nici Życia. Wizerunek prządek, boginek losu przejawia się w wielu mitologiach. Najbardziej znane są greckie Mojry i ich rzymski odpowiednik – Parki. Dla Germanów były to Norny, dla Celtów – Solarne Brygit, dla Słowian – Zorze. W mitologii słowiańskiej kojarzone są one nie z Zorzą Polarną, ale z cudowną poświatą słoneczną powstającą o wschodzie, w południe i o zachodzie słońca. ...

Długość: 2h 57 min
Format: video mp4 lub audio mp3
Cena: od 110 zł
Autor: Marek Taran